NAPLATA POTRAŽIVANJA

Ozbiljan posao završava plaćanjem.
Loša platna disciplina je gorući problem savremenog društva sa kojim se susreću svi pravni subjekti. Najbolja preventiva je redovno provjeravanje poslovnih informacija partnera i odbijanje poslovanja sa onima koji imaju teškoće u plaćanju. Ako uprkos tome dođe do neplaćanja, treba djelovati što je moguće prije.

U našem sistemu, pa i u svijetu, sudski postupci traju predugo.

Pored toga, često se događa da dužnik nema dovoljno sredstava (pokretne i nepokretne imovine), iz kojih bi pravosudni organi mogli da naplate potraživanja. U takvim slučajevima povjerilac, uprkos sudskoj presudi dobijenoj u svoju korist, ne može naplatiti svoja potraživanja. Svi troškovi, utrošeno vrijeme i uloženi trud su u takvom slučaju uzaludni, ali se to nažalost iskaže tek na kraju postupka.
U Evropi se zato više od 80% naplate obavlja vansudski, preko specijalizovanih agencija, odnosno privrednih društava, među kojima je i PRO KOLEKT d.o.o.

Koje su prednosti našeg angažovanja:

  • Vansudska naplata potraživanja preko specijalizovanih firmi omogućuje povjeriocima da svoje aktivnosti i ljudske potencijale usmjere na obavljanje poslovnih aktivnosti i sticanje dobiti, a ne na trošenje vremena za utjerivanje dugova.
  • Pokušaji naplate potraživanja putem suda ili neposrednom povjeriočevom aktivnošću vrlo često dovode do privremenog ili trajnog prekida poslovnih veza, dok iskustvo pokazuje da se angažovanjem specijalizovanih firmi daleko manje ugrožava poslovna komunikacija između povjerioca i dužnika;
  • Klijenti koji imaju dužnike u inostranstvu, riješavaju se poteškoća koje predstavljaju jezičke barijere.
  • Ako vansudska naplata ne dovede do željenog rezultata – konačne isplate duga - sakupljene informacije pomažu pri odlučivanju da li ima smisla poduzeti skup i dugatrajan sudski put naplate.
  • Privredna društva, koja se bave vansudskom naplatom, u pravilu upozoravaju dužnika, da se svako ignorisanje i nekooperativnost u pogledu zahtjeva za podmirenje potraživanja, može vrlo loše odraziti na njegov poslovni ugled i kredibilitet.
about us image

Naplata potraživanja putem specijalizovane agencije Pro Kolekt omogućava nesmetan daljni tok poslovnih aktivnosti i zadržavanje dobrih poslovnih veza sa dužnikom.